Vertrouwen

Ik las eerder deze week ergens een nieuwsbericht waarin iemand werd geciteerd. Het artikel vertelde iets over de verspreiding van het Coronavirus in plaatsen als Staphorst, Spakenburg en Urk. Het ging dus om plekken waar de inwoners nog massaal naar de kerk gaan.

Een kerkganger vertelde dat zij vertrouwde op God. De verspreiding van het virus en de behandeling van het virus zag ze in die zin met vertrouwen tegemoet. God zou haar beschermen tegen het virus en wanneer zij ziek zou worden dan had God daar een bedoeling mee.

Die zuil in Nederland is nog steeds duidelijk aanwezig in Nederland. Het kenmerkende van die zuil is dat het een erg op zichzelf gerichte beweging is. Volledig vertrouwen op God en daarmee alles verklaren.

Nou vind ik het een groot goed dat iemand zelf mag bepalen hoe hij of zij een eigen leven leidt. De maatschappij waarin wij leven zorgt er echter wel voor dat je hoe dan ook met elkaar in contact komt. En daarin heeft iedereen een eigen verantwoordelijkheid.

Die verantwoordelijkheid gaat over de omgang met het Corona virus. Je zult als individu er voor moeten zorgen dat een ander geen schade ondervindt van je eigen handelen. De uitleg dat God zorgt voor een goede bescherming betekent niet dat je dan zelf niets hoeft te doen.

Nu ben ik kerkelijk opgevoed en ik heb veel goede dingen daarvan meegekregen. Eén van die goede dingen die ik van een dominee heb geleerd is dat je een eigen verantwoordelijkheid hebt. Bij alles dat je doet, moet je je afvragen of wat je doet, goed is voor jezelf. Maar ook voor je medemens.

Onttrek je je aan die verantwoordelijkheid, dan doe je niet wat je moet doen. En dat klinkt dan weer heel streng maar ik vind het een belangrijk iets. Wanneer kerkgangers zich beroepen op de hulp van God en vervolgens op hun handen zitten vind ik dat ze zich onttrekken aan die eigen verantwoordelijkheid.

Gelukkig is het zo dat ‘de kerk’ niet uitgaat van de hulp van God en alleen die hulp. Ook hier wordt heel duidelijk gewezen op de eigen verantwoordelijkheid. Hopelijk nemen bepaalde kerkgangers dit uitgangspunt ter harte en gaan ze meer kijken naar de eigen gedragingen en het effect daarvan.

Geef een antwoord